Жавхлант дистрибюшн ХХК нь 2015 оны 03 сард үүсгэн байгуулагдсан ба Хүнс болон ахуйн барааны түгээлтийн үйл ажиллагааг мэргэжлийн түвшинд явуулж одоогоор Улаанбаатар хот, Дархан хот, Эрдэнэт хот, Сайншанд хот, Хөвсгөл хотуудад өөрийн албан ёсны салбарууд нээж нийт 80 гаруй ажилтан албан хаагчтай амжилттай ажиллаж байна.

Захиалга түгээлтийн бүрдэл

  • Жавхлант дистрибюшн ХХК нь 2016.05.01-ний байдлаар нийт 540 гаруй төрлийн барааг зах зээлд байршуулж байна.

Түгээлтийн үндсэн зарчим хамрах хүрээ

  • Одоогийн байдлаар хийт 5700 орчим цэгт түгээлт байршуулалт хийгдэж байна. Үүнээс:

Цэгүүдэд байнгын давтамжтайгаар түгээлт хийгдэж байна.

  • Түгээлтийн гэрээтэй 50 гаруй харилцагч түнш байгууллагуудаас долоо хоног тутамд барааны татан авалт хийдэг ба ингэснээр барааны хугацааны асуудалгүй ажиллах боломжийг бүрдүүлж байгаа
  • Мөн түгээгдсэн барааны түүх 2 жилээр хадгалагддаг ба зах зээл дээрх эцсийн хэрэглэгч нарт хараахан очоогүй дэлгүүрийн лангууны дүүргэлтийн барааг төв удирдлагын системээс хянаж худалдааны төлөөлөгчөөр дамжуулан өрөлт хийх, сольж өгөх асуудлыг цаг тухай бүрт нь шийддэг.